Cat Stevens - if you want to sing out
well if you want to sing out ,sing out
and if you want to be free,be free
'cause there's a million things to be
you know that there are

and if you want to live high,live high
and if you want to live low,live low
'cause there's a million ways to go
you know that there are

you can do what you want
the opportunity is on
and if you're finding your way
you can do it today
and you can make it all true
and you can make it on
do you see?it's easy
you won't need me to know

well if you want to say yes,say yes
and if you want to say no,say no
'cause there's a million ways to go
you know that there are

and if you want to be me,be me
and if you want to be you,be you
'cause there's a million things to do
you know that there are

you can do what you want
the opportunity is on
and if you're finding your way
you can do it today
and you can make it all true
and you can make it on
do you see?it's easy
you won't need me to know

well if you want to sing out ,sing out
and if you want to be free,be free
'cause there's a million things to be
you know that there are
you know that there are
you know that there are
you know that there are
you know that there are...

Kaizers Orchestra- Maestro


from bergen/norway to anyway


eg ser på det eg har skapt
og teller på liv som har gått tapt
eg ser at det som før låg i vater
eg ser det er blitt skakt

men tiå har vært snill mot mitt håndtverk
eg la ner stein for stein
eg har stått på min terrasse
og styrt skutå beint
eg har vært tøff mot min klasse
og knukket nogen bein
eg har gjort mine knep
og holdt samvittigheten rein
samvittigheten rein
samvittigheten rein
samvittigheten rein!

sving din hammer
til din papa drar deg deg inn
trekk et romnummer
men ikkje bland din med min

sving din hammer!

maestro

å clementine, om du var min
og ikkje hadde lagt deg sjøl inn
då sko du tatt del i det som blir
flamingos dynasti

men tiå har vært snill mot mitt håndtverk
eg la ner stein for stein
eg har stått på min terrasse
og styrt skutå beint
eg har vært tøff mot min klasse
og knukket nogen bein
eg har gjort mine knep
og holdt samvittigheten rein
samvittigheten rein
samvittigheten rein
samvittigheten rein!

sving din hammer
til din papa drar deg deg inn
trekk et romnummer
men ikkje bland din med min

sving din hammer!
sving din hammer
til din papa drar deg deg inn
I look at what I've created
and count lives that have been lost
I see that what before stood straight
I see it's now leaning

But time has been kind
to my craftmanship
I put down stone for stone

I've stood on my porch
and sailed the ship straight
I've been tough to my class
and broken a few bones
I've done my moves
and kept my conscience clean

Swing your hammer
untill your daddy drags you in
Pull a room number
but don't mix yours with mine

Maestro

Oh Clementine, if you were mine
and didn't put yourself in (commit herself I believe is meant)
Then you should have taken part in what will become
The dynasty of Flamingo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

 

Featured Post

Metallica - Low Man's Lyric (Tr sözlü) - Acoustic

Gözlerim gerçekliği arıyor Parmaklarım damarlarımı arıyor Arka kapının eşiğinded bir köpek var Yağmurdan kurtulup içeri girmeli Düşüy...